Bericht van Werkgroep Tanzania

Beste lezers van onze website

Click here for English version

2022 – Een nieuwe start; op eigen benen.

In 2010 is in Leek het startsein gegeven voor het helpen bouwen van een vakschool in Umbwe, Tanzania. De daadwerkelijke start van het ‘Project Tanzania’ was het graven van de fundering voor de school. Inmiddels bekend als het Kibosho Vocational Training Center, oftwel KVTC. Het doel? Op termijn een zelfstandig opererende en zelfvoorzienende school waar kinderen uit het Kibosho district beroepsonderwijs kunnen volgen. Dit alles onder de paraplu van KET Holland en in samenspraak en samenwerking met KET Tanzania.

In de loop van de jaren zijn veel Nederlandse vrijwilligers betrokken geweest bij dit project. Er zijn vriendschappen ontstaan; financiële partners gevonden; relaties ontstaan en er is kennis gemaakt met een andere wereld, een andere cultuur. Velen hebben financieel én fysiek geholpen en meerdere ‘bouwers en schilders’ zijn er diverse keren geweest, anderen zijn zelfs maanden gebleven.  Anne Sloot kwam in 2015 en zij was er dus maar liefst 7 jaar. Anne heeft in die 7 jaar geweldig werk gedaan. Met haar team heeft ze de school als onderwijsinstituut gebracht waar het nu staat. Een enorme prestatie, waar we haar heel dankbaar voor zijn.

Dat er een einde zou komen aan Anne’s werk en verblijf in Umbwe was bekend. En dat dit rond eind 2021 zou kunnen was ook bekend. Door de Board van de school is daartoe recent het formele besluit genomen. KET Holland is niet betrokken geweest bij de besluitvorming van de Board.

In november 2020 is Daniël Mboya benoemd tot de nieuwe Principal van de KVTC en hij is inmiddels goed en volledig ingewerkt. Het was volgens de Board dan ook het goede moment om de school voort te zetten onder Tanzaniaans management. Zo wordt de lokale bevolking (hopelijk) overtuigd dat deze school echt voor en van hen is.

De oproep van Anne om haar  financieel en anderszins te helpen i.v.m. haar vertrek uit Umbwe onderschrijven wij als Werkgroep maar ook als KET Holland volledig. Door omstandigheden is Anne haar retourticket verlopen en dat is helaas niet terug te draaien. De financiële ondersteuning en garantie voor Anne zelf is tot over het einde van haar termijn, op persoonlijke titel geweest. De gelden uit fondsen en van donateurs werd en wordt door KET Holland voor de volle 100% ingezet voor de school.

Uiteraard blijven KET Holland en Werkgroep Tanzania “ons” project KVTC volgen en steunen. We hebben goed contact met Daniël en de voortgang blijven we met u delen op de website. Dat de school financieel nog niet volledig op eigen benen kan staan maakt het wel noodzakelijk dat de  sponsoring van weeskinderen en albino’s ‘gewoon’ door blijft gaan. De KVTC kan uw financiële steun dan ook goed gebruiken. Giften zijn altijd welkom en worden ook in de toekomst voor de volle 100% besteed aan de KVTC.  Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening NL37RABO 0140 2410 19 t.n.v KET Holland te Leek. KET Holland is een stichting met ANBI erkenning.

Mocht u een kind willen sponsoren dan is dat ook heel welkom  De kosten bedragen: 

Dagstudent 1 jarige cursus  € 240,-  (€ 20,00 pm)

Dagstudent Veta cursist per jaar € 300,- (€ 25,00 pm)

Interne student Veta cursist per jaar €500,- (€ 42,00 pm)

Wij wensen iedereen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2022.

Met vriendelijke groet,

mede namens KET Holland,

Werkgroep Tanzania.

Ineke Amesz, Tineke Hellema, Tanja Klein, Lisette Bramer, Piet Nieuwhof, Alberdien Veenstra.

Deel dit bericht