Stichting KET

Twee stichtingen, één doel!

KET - Tanzania

Weeskinderen uit het district Kibosho te ondersteunen indien en voor zover zij voortgezet onderwijs kunnen en willen volgen maar niet zelf voor dit onderwijs het schoolgeld kunnen betalen

Dit doel wordt onder andere nagestreefd door niet alleen het schoolgeld voor deze kinderen te betalen maar ook hun schooluniform aan te schaffen en ervoor te zorgen dat zij op school hun dagelijkse warme maaltijd krijgen.
De stichting is opgericht in 2004 door  Michael Ngarina.

Michael Ngarina, een gepensioneerde ingenieur, was als vrijwilliger full time met en voor weeskinderen in Kibosho bezig. Hij zag er op toe dat elke cent die de organisatie kreeg goed tot zijn recht kwam. Dit deed hij door alle weeskinderen die voor ondersteuning in aanmerking kwamen individueel te volgen en na te gaan of  zij op school echt hun best deden en in staat waren de opleiding goed af te ronden. Michael Ngarina, op school genoemd Mr Mandela, is tot ieders verdriet in december 2018 overleden. Uiteraard is zijn beleid voortgezet en in zijn geest en spirit is KVTC verder gegaan.

KET staat voor Kibo Education Trust

KVTC: Kibosho Vocational Training Centre

Stichting Kibo Education Trust (KET) - Holland

Het ondersteunen van KET-Tanzania.

In 2007 opgericht door Bert Boekhold (Kamer van Koophandel nummer 011233691, fiscaalnummer (RSIN) 8187.88.033). 

Primair heeft KET-Holland zich verplicht vanaf 2015 voor maximaal 50 leerlingen het schoolgeld te gaan betalen en/of aan te vullen voor zover de studenten zelf de middelen niet hebben om het volledige schoolgeld voor de school te voldoen.

Secundair → facilitair ondersteunen van KET Tanzania d.m.v.:

  • (Leer)middelen en meubilair voor in het Kilimanjaro gebied aanwezige scholen.
  • Nevenzaken voor alle scholieren. Hierbij kan gedacht worden aan schoeisel en bijv. speelgoed voor op school dan wel thuis.
  • Het geven van ondersteuning in de meest brede zin van het woord bij het realiseren van een ambacht-/ huishoudschool in Umbwe, Kibosho district in Tanzania met daaraan verbonden een  internaat voor de studenten.

Sinds 2010 is gestart met de bouw van het Kibosho Vocational Training Centre, de KVTC, ondersteund vanuit Nederland. 

Van 2010 tot 2019 zijn er vanuit Nederland vrijwilligersreizen georganiseerd  en ruim 300 Nederlanders hebben meegewerkt aan de realisatie van de bouw van de KVTC.

Een scholencomplex dat:

  • op het platteland verrijst waardoor de trek op jonge leeftijd naar de grote stad wordt tegengegaan
  • comfort biedt door goede kwaliteit in scholing én verblijf
  • goede leraren aantrekt doordat mooie en goede Teacher Houses worden gebouwd
  • duurzaam en onderhoudsarm is qua bouwopzet en
  • een modelschool gaat worden voor misschien wel het hele land. 
 
In het jaar 2022, een overgangsjaar v.w.b. de directie en de -geleidelijke- overgang naar een op middellange termijn zelfstandig functionerende en zelfvoorzienende school is met name bijgedragen in de ontstane kosten van de transformatie en ook is gecontinueerd (als in alle voorgaande jaren) de betaling van schoolfees voor de weeskinderen, de Albino’s en de have-nots die als student zijn toegelaten en les hebben gekregen en krijgen.
 

Klik HIER voor financieel overzicht 2020 – 2021 Ket Holland

Klik HIER voor financieel overzicht 2021 – 2022 Ket Holland

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2022-2024

Nu de bouw van de school, werkruimte en woningen nagenoeg is afgerond richt de stichting zich in de jaren 2022/2024 op de financiering van de nog ontbrekende dan wel de door veroudering te vervangen inventarissen en werktuigen. Hiervoor zullen op verzoek van de schoolleiding en na ontvangst van goed onderbouwde actieplannen worden aangewend de periodieke donaties door onze contribuanten in Nederland; de (eenmalig) ontvangen en te ontvangen donaties van steun gevende bedrijven en instellingen en de opbrengsten van acties door de groep vrijwilligers.

BELONINGSBELEID

Het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen een beloning noch een vergoeding van de door hen gemaakte kosten.Bestuur

Voorzitter

J.B. Boekhold

jbboekhold@home.nl
06-53188067

Secretaris

M.J. Verschut

Penningmeester

H. Plomp

Algemeen bestuurslid

D. van Zanten