De School - KVTC

Wat biedt de school?

KVTC is een Vocational Training School, een technische school waar jongeren, jongens en meisjes vanaf 15 tot ongeveer 25 jaar een vak kunnen leren. Vanaf het begin van de onstaansgeschiedenis van het project is duidelijk geweest dat een technische school op middelbaar en lager niveau de Kibosho jongeren het best zou bedienen. Dat vak leren ze vooral ook in de praktijk waardoor studenten na afstuderen in staat zijn een eigen bedrijfje op te zetten of een baan te vinden waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Veel jongeren in Kibosho hebben niet de middelen om een opleiding te volgen en door hen te sponsoren kunnen zij een toekomst opbouwen en zelfs verandering brengen in de levens van hun familie en hun gemeenschap.

De opleidingen die op school geboden worden zijn op dit moment:

· Electrical Installation (EL)/ opleiding tot electricièn

· Masonry & Bricklaying (M&B)/ opleiding tot metselaar

· Tailoring (TL)/ opleiding tot kleermaker

· Motor Vehicle Mechanics (MVM)/ opleiding tot automonteur

· Agriculture & Animal Husbandry (AH)/ opleiding landbouw en veeteelt

De opleidingen zijn geregistreerd onder VETA dat is de Tanzaniaanse trainingautoriteit die de opleiding organiseert en ook de certificaten uitgeeft. Voor een VETA certificaat kun je 2 of 3 jaar studeren. Veel jongeren kiezen ook voor een 1 jarige training, ze krijgen dan een KVTC certificaat. KVTC heeft een aantal jaar geleden ook zelf een curriculum ontwikkeld de ‘One Year Technical Training Course’. Er bleek behoefte aan een kortere technische training van een jaar die nog meer op de praktijk is gericht en waar in het Kiswhahili wordt lesgegeven. Ook deze jongeren krijgen na afloop een KVTC certificaat. De cursus is nu alleen open voor dagscholieren om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Alle KVTC studenten krijgen in hun cursus ook andere vakken en deze vakken zijn ook beschikbaar voor niet KVTC studenten in de vorm van 1 tot 3 maanden cursussen:

· Engels

· Wiskunde

· Computervaardigheden

· Life skills

· Ondernemerschap

· Technisch tekenen

· Hydroponics

· Bijen/ honing productie

Na school is er aandacht voor sport en spel en ook werken onze studenten op het land en verzorgen ze onze dieren. Alle KVTC studenten gesponsord of niet committeren zich hieraan aan het begin van hun studie aan KVTC. Op deze manier willen we studenten verantwoording bijbrengen voor alles wat groeit en bloeit en leeft. Ze leren hoe ons voedsel tot stand komt en weten dat het de bedoeling is dat we met onze voedselvoorziening zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn.

De laatste jaren is KVTC ook steeds meer een landbouwschool geworden. Tijdens de corona sluiting zijn we in plaats van te sluiten in die maanden een boerderij geworden. We hebben inmiddels besloten daar meer richting aan te geven door meer cursussen op het gebied van landbouw, veeteelt en tuinbouw aan te bieden. Er verrijzen steeds meer trainingsveldjes met bv koffie, bananen, het houden van bijen en de studenten leren in de praktijk hoe onze veestapel te verzorgen. We hebben op dit moment koeien, kippen en varkens. Een ander voorbeeld is dat als we een lokale schuur bouwen voor de dieren, we dat samen met studenten doen. Op die manier leren ze op school hoe ze dat ook straks thuis kunnen doen op kleinere schaal. We denken dat we hiermee de Kibosho jongeren nog beter kunnen bedienen want iedereen in Kibosho is een kleine boer.

Naast klaslokalen, slaaphuizen voor jongens en meisjes is er een sportveld met basketbal, volleybal, voetbal en staan er 2 pingpongtafels. Er is internet op school en solar in de slaaphuizen. Voor auto techniek is er een workshop afgebouwd met een smeerput en zijn basis gereedschappen aanwezig. Alle andere cursussen hebben ook hun eigen klaslokaal/ workshop met basis gereedschappen. Het computerlokaal bevindt zich naast de kantoren van het schoolhoofd en de trainingscoördinator.

Op het terrein is kortgeleden een lokale kippenschuur en koeienstal gebouwd, de voormalige koeienstal is omgebouwd tot varkensstal. Tot slot bevinden zich op het terrein een lerarenhuis en het multifunctionele Michael Ngarina gebouw met een winkeltje en een keukentje vlakbij voor de dagelijkse thee en kleine snacks.

learen- en productieteam
studenten 2021

  

Onze Medewerkers

Daniel Mboya

Click for English Version Daniel Mboya is sinds november 2020 Principal van KVTC. Hij heeft de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk voor de gang van

Lees verder »

John Nicholaus Massawe

John 46 jaar is onze productiemanager. Daniel en John bepalen samen de landbouw- en veeteelt activiteiten. John heeft daarover de dagelijkse leiding en is verantwoordelijk

Lees verder »

Onze Studenten

Innocent Ingas Mushi

Innocent is 2e jaars gesponsorde student autotechniek, hij is intern. Innoccent is goedlachs en altijd bereid een stap extra te zetten. Om zijn nek draagt

Lees verder »

Catherine Mushi

Catherine is 2e jaars gesponsorde student in de kleermakersopleiding. Zij verblijft intern op KVTC. Catherine oogt open en vrolijk ondanks het verhaal wat ze te

Lees verder »

Onesmo Joachim Kidemi

Onesmo is 2e jaars gesponsorde student in de landbouw- en veeteelt opleiding. Hij verblijft intern op KVTC. Onesmo is een toegangkelijke student, vriendelijk, hij heeft

Lees verder »

Onze Projecten

Het bijenproject

In 2020 is KVTC gestart met het opzetten van een bijenproject. Met onze studenten hebben we bijenkorven/ kasten gemaakt die eerst in bomen zijn opgehangen

Lees verder »

Het kippenproject

HET KIPPENPROJECT Met een fonds van Stichting Goki (eind 2019) is van de eerste uitgifte een lokale kippenschuur gebouwd samen met onze studenten. De schuur

Lees verder »

Het landplan project

Vanaf begin 2020 wordt de 8 hectare die we voorheen voor het verbouwen van mais gebruikten nu ingezet wordt om allerlei verschillende gewassen, bomen, groenten

Lees verder »

Taha project

https://www.taha.or.tz/ The Tanzanian Horticulture Association heeft een 1½ hectare demonstratie perceel op ons land. TAHA heeft de intentie land- en tuinbouw te bevorderen door kennis,

Lees verder »