hydrop 2

Het hydroponics project

Het produceren van hydroponic fodder (voer voor dieren) is een innovatieve klimaatvriendelijke manier om gezond voedsel te produceren. Het lijkt op gras en groeit door gerst- gierst of tarwezaden te laten ontkiemen door middel van een een fotosynthetisch proces, voedingsstoffen en water. De bakken waarin het gras groeit kunnen elke 2 weken geoogst worden. Het gras wordt niet afgesneden maar kan met bodem en al en dus alle voedingswaarden erin gevoerd worden.

In juni 2016 is er in samenwerking met Michael Ngarina een fondsaanvraag ingediend voor dit onderwijsproject bij de UNDP (United Nations Development Programme) om het project te financieren voor KVTC. De aanvraag is gehonoreerd in mei 2017. Door trage financiele afhandeling zijn we in 2019 gestart met het project. Er is een installatie gebouwd, alle studenten en medewerkers zijn in 2 weken getraind. Er is een marketingcampagne opgezet. Behalve de introductie en het onderwijzen van deze nieuwe manier van voedsel produceren zoeken we ook mogelijkheden om er inkomen mee te genereren.

Anno 2021 gebruiken we de installatie als demonstratie perceel en productie van hydroponic voer voor onze eigen veestapel. We leren onze studenten en andere belangstellenden hoe deze nieuwe manier van voedsel produceren in te zetten. Voor de oudere generatie boeren is hydroponic productie een stapje te ver, zij houden vast aan het aloude gras hakken. Ondertussen leiden we een nieuwe generatie studenten/ boeren op in deze nieuwe techniek. We laten zien dat productie van melk, eieren van onze veestapel omhoog gaat, dat de dieren gezond(er) zijn. We denken dat op deze manier hydroponics zijn definitieve intrede gaat doen, ook in de Kibosho gemeenschap. Op aanvraag zijn er via KVTC hydroponic kits beschikbaar die onze studenten zelf op locatie komen installeren. Korte trainingen in hydroponics al dan niet in combinatie met andere landbouw- en veeteeelt gerelateerde onderwerpen worden op maat verzorgd.

In alle andere projecten buiten KVTC is hydroponic fodder productie/ onderwijs een vast onderdeel.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deel dit bericht