Het wonder van Hydroponics

NIEUWSBRIEF JUNI 2019

Umbwe 22 juni 2019,

De nieuwsbrief van juni 2019 staat helemaal in het teken van het Hydroponic Fodder Project. Maar niet voordat gezegd is dat Cecilia’s (onze kookster en al 7 jaar werkzaam voor KVTC) vader vorige week is overleden en deze week is begraven, de man is 116 geworden zoals we op de inscripties op het kruis lazen. Er waren heel veel mensen aanwezig, KVTC was ruim vertegenwoordigd door studenten en staff en zo was er de waardering voor Cecillia, heel mooi. Moge de man ruste in vrede.

Voor het Hydroponic Fodder Project gaan we eerst maar even de geschiedenis in en hoe het zo gekomen is.

Het was ons al in 2015 en daarvoor duidelijk dat KVTC financieel niet kon overleven zonder de hulp van Nederland, zelfs niet met betalende studenten omdat de schoolfees de kosten van dit type onderwijs niet dekken. Daarbij komt dat vocational training vele malen duurder is vanwege het technische aspect in vergelijking bijvoorbeeld met Secondary Schools. In Tanzania worden Vocational Training Schools niet gesubsidieerd door de overheid, Secondary Schools daarentegen wel, de salarissen van de leraren worden betaald door de overheid. En eigenlijk is dat vreemd want de Tanzaniaanse overheid vindt vocational training wel degelijk belangrijk omdat ze ook hier technische mensen nodig hebben en er een tekort aan is. Het is een beetje vergelijkbaar met de problematiek in Nederland. Kort gezegd; geen metselaar/ bouwvakker te krijgen! De schoolfees kunnen we niet verhogen want dan komen er geen betalende studenten meer binnen. En net als in Nederland kiezen jongeren steeds vaker voor andere, hogere of niet technische opleidingen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere inkomstenbronnen die de school in de toekomst wel financieel gezond zou kunnen maken. Ander inkomen door andere projecten. Voor KVTC ligt het voor de hand dat dat iets met het land/ landbouw/ veeteelt te maken zou moeten hebben. Het uitgangspunt is steeds geweest; ons land is ons inkomen en we moeten kijken naar wat we (wel) hebben. Daar lag volgens ons de oplossing.      

Het ei van Columbus werd gevonden in Hydroponic Farming. Heel in het kort: productie van veevoer, eigenlijk gras dat groeit uit gerstzaden door middel van water.    

In juni 2016 is de aanvraag gedaan bij UNDP (United Nations Development Program) in Dar es Salaam. Van Ernest Salla, een van onze stakeholders, al lang betrokken bij KVTC en zijn hydroponic idee, kregen we de tip dat er via een zogenaamd Small Grants Programme aanvragen ingediend konden worden om projecten gefinancierd te krijgen.

Samen met Michael Ngarina hebben we de aanvraag geschreven en ingediend in juni 2016 waarbij er goed gekeken is naar de Sustainable Development Goals in Tanzania http://www.tz.undp.org/content/tanzania/en/home/sustainable-development-goals.html en natuurlijk naar wat de mensen hier in Kibosho echt zou kunnen helpen in hun ontwikkeling, het tegengaan van armoede en het behoud van jongeren in deze regio.

De Nederlandse variant hierop is SDG (Sustainable Development Goals/ of Duurzame Ontwikkelingsdoelen), ook leuk om deze site eens te bekijken https://www.sdgnederland.nl/sdgs/

We hebben in 2016 ook direct contact gelegd met Hydroponics Kenya https://hydroponicskenya.com/ waar deze techniek al langer in ontwikkeling is, het bedrijf van Peter Chege in Kenya is in 2002 opgericht. De samenwerking met Hydroponics Kenya duurt tot op de dag van vandaag. Wij zijn blij met hun expertise.

In de aanvraag hebben we o.a. de volgende zaken belicht:

  • Introduceren en leren van een klimaat vriendelijke en innovatieve nieuwe manier van produceren van gezonder (hogere productiviteit) voedsel voor koeien, varkens, geiten, schapen, konijnen en kippen tegen lage investeringskosten
  • Oplossing bieden voor goed gebruik van steeds kleinere stukken grond. Het land wat er is wordt steeds vaker opgedeeld onder de kinderen van een familie waardoor er te weinig graasmogelijkheden voor dieren zijn  
  • Ontwikkelen van een nieuw curriculum/ course Hydroponic knowledge voor studenten, niet studenten en de community
  • Organiseren van outreach programma’s in de community met een focus op meisjes en vrouwen, zij zijn degenen die het zware werk meestal doen in het dagelijks hakken van het gras voor het vee
  • Hydroponic Farming implementeren als een voorbeeld voor kleine boeren in Kibosho regio, Kilimanjaro regio en in Tanzania
  • Oplopend studentenaantal voor KVTC zodat de school voor de regio een succes wordt en nog verder kan groeien

In mei 2017 kwam het verlossende bericht van de UNDP dat de aanvraag gehonoreerd werd met een bedrag van 50,000 USD. De ondertekening in Dar es Salaam vond plaats op 15 augustus 2017. Wij blij, iedereen blij en toen begon het lange wachten…. Het geld kwam maar niet en kwam maar niet. In oktober 2017 kregen we te horen dat uitbetaling uitgesteld zou worden naar april 2018. En ook dat gebeurde niet. Ondertussen had bij ons het idee post gevat dan maar op te zoek te gaan naar investeerders want ja dat Hydroponics moest toch onze uitweg worden! 50,000 USD ergens ander vandaan halen moest toch niet zo moeilijk zijn? Wel dus.

Tja en zoals bijna altijd hier, net als je denkt ‘het gaat niet lukken’, staat er ineens begin oktober 2018 zonder enkele aankondiging het eerste bedrag op de rekening. Onnavolgbaar noemen we dat. Trump schijnt er ook iets mee van doen te hebben gehad, met het oponthoud dan wel te verstaan. Evengoed verschrikkelijk blij, de vlag uit! En een ongelukkige timing. Op dat moment zaten wij net in de drukte van de laatste school periode, Nederlandse groepen, examens, voorbereidingen Graduation Day, marketing voor januari en december/ januari sluiting. En dus besloten wij om de start van het project in het nieuwe jaar te beginnen. En daar zijn we nu. Al is het niet februari maar juni inmiddels. En ook hier geldt weer; eind goed, al goed en het gaat zoals het gaat. Ondertussen hebben we een actie plan geschreven, een hydroponic curriculum ontwikkeld en vastgelegd, en een marketing plan geschreven.

Eind maart 2019 hadden we na de nodige douane perikelen alle materialen uit Kenia binnen om de professionele hydroponic installatie te kunnen bouwen, aangevuld met materialen uit Tanzania. Begin april 2019 hebben we samen met onze studenten en staff de installatie gebouwd in 8 dagen (!) onder begeleiding van een technicus van Hydroponics Kenya. Na de paasvakantie zijn 125 mensen (leerlingen en staff) in 2 weken getraind in praktijk en theorie door een instructor van Hydroponics Kenya. Ge-wel-dige ervaringen! Het is niet te geloven bijna hoe dat fodder groeit en oogstbaar is binnen 8 dagen. Onder dat motto ‘seeing is believing’ hebben we ook de marketing ingezet.

Op dit moment zijn we de productie op kleine schaal al gestart, we voeren onze eigen koeien en kippen zodat we aan kunnen tonen dat de productie omhoog gaat. En we verkopen ook al lokaal en klein. Tegelijkertijd zijn we de marketing gestart. Twee afgestudeerde KVTC studenten in Agriculture Anold en Freddy gaan ‘de boer op’ met brochures en gelamineerde foto’s om het project te promoten, interesse te wekken en klanten te vinden. Veel nieuwsgierigen ook al over de vloer gehad die willen weten wat dat grote zwarte gevaarte is. En steeds meer mensen raken overtuigd. Dat zullen ze nog meer zijn als wij de volgende stap hebben gezet. Naast de professionele installatie die 300 koeien of 600 varkens per dag kan voeden wanneer in volle productie, gaan we een lokale installatie bouwen met materialen van hier. Die installatie zal voor maximaal 10 koeien zijn zodat de lokale boer/ en vooral boerin daar beter aan kan refereren. En met onze studenten gaan we hydroponic kits ontwikkelen, bedoeld om thuis op te zetten, een starter kit op huishoud schaal waarmee iedereen uit de voeten kan en dan natuurlijk te koop is hier in KVTC. Het verdienmodel moet er ook wezen.

Een volgende ‘uitdaging’ is de samenwerking met de lokale overheid. Dat loopt nog niet helemaal gesmeerd. Terwijl je toch zou denken dat juist die mensen ontzettend blij zouden moeten zijn met dit mooie project waar iedereen beter van kan worden. We trekken het ons maar niet al te veel aan. We gaan gewoon door op ons eigen pad en met de mensen die wel moeite willen doen, het bewijst zich vanzelf, daar zijn wij nu al van overtuigd.

En hier is de uitleg van hoe dat bijzondere gras dan groeit op water. Je hebt dus nodig gerst of anders gierst, tarwe, met mais korrels kan het ook. Gaan we ook allemaal testen. Eerst worden de zaden gewassen en wordt overtollig vuil verwijderd. Dan wordt na 24 tot 48 uur weken door middel van een foto synthetisch proces (milieu vriendelijk en bedrijfs geheim) het ontspruiten in een kiemkamer in gang gezet. De zaden zijn dan rijp om in een bak gelegd te worden, bij ons een aluminium tray of anders in een plastic container. Anderhalve kilo wordt dan 2 kilo. Aan de onderkant van de tray of container zitten gaatjes waardoor het gegeven gedripte of gesproeide water weer weglekt naar de volgende tray of container. Na 3 tot 4 dagen kun je oogsten voor kippen; 1 tray voor 50 kippen, na 6 tot 10 dagen kun je oogsten van 1 tray voor 2 varkens of 1 tray voor 1 koe. Zien is geloven, we zeiden het al, kijk naar de foto’s en bedenk dan dat dit echt KVTC juni 2019 is.

Tot besluit de mededeling dat we afgelopen vrijdag geinvesteerd hebben in een landelijke radio commercial en een TV commercial. Het is een bak met geld maar we moeten dit doen want we voelen dat dit onze kans is om hydroponics te promoten, landelijke bekendheid te krijgen en nog meer dan die 105 studenten te krijgen, we moeten naar en over de 200! Voor het eerst op de landelijke radio dus vanaf a.s. maandag en aankomende donderdag op landelijke TV. Wij zijn benieuwd! Jammer dat we hier geen TV hebben. We horen het vast van anderen!

Veel groeten van ons allemaal uit een groen en koud Umbwe!

Anne

g

12 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deel dit bericht